MetalingüisTICa

GI-2173 (Universidade de Santiago de Compostela)

 

Áreas e intereses

Abrangue áreas temáticas e ámbitos de investigación que exploran os estudos sociolingüísticos desde unha perspectiva etnográfica e colaborativa co ánimo de propiciar reflexións teóricas e metodolóxicas que permitan profundar no coñecemento do uso dos repertorios comunicativos, nos repertorios plurilingües, nas ideoloxías lingüísticas e na educación inclusiva.
Un dos intereses do grupo é propiciar investigacións colaborativas (en co-labor) entre a universidade e outros contextos educativos, tanto no ámbito institucional como o non formal.
Investigadores
Gabriela Prego Vazquez

Gabriela Prego Vazquez

Profesora Titular

Profesora Titular de Lingüística General en la Universidade de Santiago de Compostela

Luz Zas Varela

Luz Zas Varela

Profesora contratada doutora

Profesora contratada doutora da área de Lingüística xeral da Universidade de
Santiago de Compostela.

Modesto Rodríguez Neira

Modesto Rodríguez Neira

Catedrático de Lingüística

Catedrático de Lingüística de la Universidade de Santiago de Compostela

Cristina González Abelaira

Cristina González Abelaira

Profesora de Enseñanza Secundaria y Bachillerato

Miguel Ángel López Rodríguez

Miguel Ángel López Rodríguez

Antropólogo. Doctorando Universidade de Santiago de Compostela

María Beatriz Taboada

María Beatriz Taboada

CONICET. Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Argentina

Ana Isabel Andrade

Ana Isabel Andrade

Departamento de Educação, Psicologia da Universidade de Aveiro (Portugal)

Ana Pano Alamán

Ana Pano Alamán

Università di Bologna, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne

Israa Allahham

Israa Allahham

Doctoranda Universidade de Santiago de Compostela

Pablo Montaña Prieto

Pablo Montaña Prieto

Doctorando Universidade de Santiago de Compostela

Xiunyue Xu

Xiunyue Xu

Doctoranda Universidade de Santiago de Compostela

Marta Estévez Grossi

Marta Estévez Grossi

Investigadora posdoutoral María Zambrano

Área de Lingüística xeral da Universidade de
Santiago de Compostela.
Celtia Rey Brandón

Celtia Rey Brandón

Profesora de Enseñanza Secundaria y Bachillerato

Share-alike is a copyright licensing term, originally used by the Creative Commons project, to describe works or licences that require copies or adaptations of the work to be released under the same or similar licence as the original.